Voer voor Kreta


Alle asielen en partikulieren waarmee wij samenwerken zijn volledig afhankelijk van giften van buitenaf. Op Kreta zijn er maar weinig gemeenten die zelf actief een bijdrage leveren aan het operatieneel houden van een asiel. De dieren in het asiel moeten wel iedere dag te eten hebben. Daarom houden we een aantal inzamelingscampagnes per jaar om de kosten van het voer en bijkomende kosten (medicijnen, artsbezoek) te kunnen betalen. De Stichting Zwerfdieren Kreta heeft zichzelf tot doel gesteld daar een belangrijke bijdrage in te gaan leveren.


In de zomer van 2016 hebben wij namens alle donateurs ruim 500kg voer kunnen verdelen. De actie in 2017 heeft geresulteerd in het verdelen van meer dan 1000kg voer. In juni 2018 hebben we 603 kilo voer verdeeld.

Voor komende zomer proberen wij dit resultaat op zijn minst te evenaren.


Helpen jullie mee? Doneer o.v.v. voeractie19


Voor donaties aan Stichting Zwerfdieren Kreta kunt u uw gift overmaken op onze bankrekening  NL78 RABO 0307 5976 79 o.v.v.voeractie19

Ook kunt u doneren via PayPal op info@stichtingzwerfdierenkreta.nl.
Behaalde resultaten tot dusver:

2018 we hebben 603kg voer verdeeld.

2017 meer dan 1000 kg voer

2016 ruim 500 kg voer