De neutralisatie campagnes om de zwerfdierenpopulatie in te perken hebben prioriteit. We willen ons inzetten om zwerfdieren middels de  CNVR methode  te neutraliseren. Dit moet ervoor zorgen dat  er niet jaarlijks vele zwerfdieren geboren worden. Neutralisatie campagnes zijn een kostbare zaak. Wij willen ons inzetten voor de kleinschaligere campagnes zodat ook de groepen van slechts een paar dieren geholpen kunnen worden.


Alle asielen waarmee wij samenwerken zijn volledig afhankelijk van giften van buitenaf. Op Kreta zijn er maar weinig gemeenten die zelf actief een bijdrage leveren aan de operationeel houden van een asiel. De dieren in het asiel moeten wel iedere dag te eten hebben. Daarom houden we een aantal inzamelingscampagnes per jaar om de kosten van het voer en bijkomende kosten (medicijnen, artsbezoek) te kunnen betalen. De Stichting Zwerfdieren Nederland heeft zichzelf tot doel gesteld daar een belangrijke bijdrage in te gaan leveren.


Om de omstandigheden van huisdieren in het algemeen en de houding van de bevolking ten aanzien van huisdieren te verbeteren ondersteunen wij ook educatie projecten. Het doel is om een wezelijke verandering teweeg te brengen.


Wanneer uiteindelijk de zwerfdierenproblematiek opgelost is en we  onszelf overbodig hebben gemaakt kunnen we spreken van succes. Tot die tijd is alles wat we doen en de hulp die we bieden mooi meegenomen.


Voor donaties om ons werk te steunen kijkt u op onze donatiepagina